ท่องเที่ยวสมัยใหม่สไตล์ Eco

ท่องเที่ยวสมัยใหม่สไตล์ Eco

ผู้คนหันมานิยมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกันมากขึ้นหลายเท่าตามกระแสรักษ์โลกในปัจจุบัน หากใครที่ยังไม่เข้าใจการท่องเที่ยวประเภทนี้ เราจะมาขยายความให้ได้ทราบกัน “การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ หรือ Ecotourism” คือการท่องเที่ยวรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปยังแหล่งธรรมชาติหรือแหล่งวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ และยังคงมีการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม โดยควบคุมผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับสถานที่และสร้างบรรยากาศของการศึกษาเรียนรู้ ธรรมชาติแวดล้อม พร้อมให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และ ได้รับประโยชน์เพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตแหล่งธรรมชาติและแหล่งวัฒนธรรมอย่างมีความรับผิดชอบ ปราศจากการรบกวนหรือสร้างความเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วัถตุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงนิเวศคือชื่นชม ศึกษา เรียนรู้ และเพลิดเพลินไปกับทัศนียภาพ พืชพรรณ และสัตว์ป่า ตลอดจนลักษณะทางวัฒนธรรมที่ปรากฏในแหล่งธรรมชาตินั้น อีกทั้งยังช่วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่ส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนและสังคมอีกด้วย
ไม่เพียงแต่ Ecotourism เท่านั้นที่แสดงถึงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ แต่ยังมีการท่องเที่ยวประเภทอื่นที่ยังจัดอยู่ในกลุ่มการท่องเที่ยวแนวนี้ แต่เรียกต่างออกไปตามลักษณะการท่องเที่ยวนั้น ๆ เช่น Green Tourism หรือการท่องเที่ยวสีเขียว คือการท่องเที่ยวสถานที่ทางธรรมชาติ ซึ่งใช้สีเขียวเป็นเชิงสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ Biotourism หรือการท่องเที่ยวเชิงชีวภาพก็เช่นกัน คือการท่องเที่ยวที่เน้นการศึกษาสิ่งมีชีวิตตามธรรมชาติ รวมไปถึง Agrotourism หรือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่เน้นเกี่ยวกับด้านเกษตรกรรม เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของพืชผลไร่นาและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกร ทั้งหมดนี้กำลังเป็นที่นิยม ตอบโจทย์คนรักษ์โลกและรักธรรมชาติเป็นอย่างมาก
แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศในประเทศไทยมีอยู่หลากหลายที่ ขอยกตัวอย่างสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในไทยที่คนนิยมท่องเที่ยวกันเป็นอย่างมาก ได้แก่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ โดยป่าของดอยอินทนนท์นั้นเคยเป็นป่าสงวนแห่งชาติ ต่อมาเมื่อได้มีการสำรวจทางอากาศพบว่าป่าแห่งนี้มีสภาพสมบูรณ์มาก เป็นถึงต้นน้ำลำธาร มีทิวทัศน์และเอกลักษณ์ทางสภาพธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งยังเป็นที่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดอีกด้วย ในช่วงฤดูหนาวมีนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมดอยอินทนนท์เป็นจำนวนมาก ทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ
ส่วนในต่างประเทศ ขอยกอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของโลกมานำเสนอ นั่นคือ Yellowstone National Park ซึ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ที่กว้างใหญ่ไพศาลของอเมริกา ที่มีพื้นที่ 8,982 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมไปถึงทางตะวันออกของ Idaho ทางใต้ของ Montana และทางตะวันตกเฉียงเหนือของ Wyoming พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบสูงในเทือกเขาร้อกกี้ ด้วยลักษณะพิเศษทางภูมิศาสตร์ รวมไปถึงแหล่งน้ำพุร้อนกว่า 200 แห่ง Yellowstone จึงเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศในต่างประเทศที่นักท่องเที่ยวต้องไปเยือน

Related Stories

Popular Categories