พาไหว้พระวัดดัง ขอพรเฮงๆปังๆ ที่ประเทศพม่า

พาไหว้พระวัดดัง ประเทศพม่าประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจมาอย่างยาวนาน ประเทศพม่าเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ที่ปัจจุบันยังคงรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเป็      นพุทธศาสนาชาวพม่าชาวพม่าส่วนใหญ่ของประเทศนับถือศาสนาพุทธ เราจึงเห็นวัดวาอารามที่ประเทศพม่ามีความสวยและศักดิ์สิทธิ์อย่างมาก ต่างประเทศนิยมไปกราบไหว้พระเพื่อขอพรกับสิ่งศักดิ์ที่ประเทศพม่ากันอย่างมากมายในแต่ละปีประเทศพม่าสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากเลยทีเดียว และในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์ที่คนนิยมไปไหว้กราบไหว้ขอพรมากที่สุด ตามไปดูกันค่ะว่ามีที่ไหนบ้าง

ไหว้พระขอพรที่ประเทศพม่าที่ไหนดี

1.พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง

หากมาพม่าแล้วไม่มาไหว้ขอพรที่พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ก็คงจะเหมือนมาไม่ถึงที่นี่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพม่าและเป็นสถานที่ที่ขึ้นชื่อมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นที่ประดิษฐานบรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าจำนวน 8 เส้น บนยอดสุดของพระเจดีย์ และมีเพชรอยู่ 5,448 เม็ด เจดีย์มีความสูงถึง 326 ฟุตเจดีย์มีความงดงามสีเหลืองทองเนื่องจากมีทองคำหุ้มอยู่ถึง 1100 กิโลกรัมเชื่อว่าหากได้มาไหว้พระที่นี่จะหมดเคราะห์ทุกข์โศกโรคภัย

  1. พระธาตุอินทร์แขวน

สถานที่อันศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งในพม่าที่คนนิยมไปกราบไหว้ขอพรมากที่สุด ที่นี่มีหินสีทองขขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนรูปศีรษะของฤษี สูงถึง 5.5 เมตร ประดิษฐานอยู่บนยอดเขาพวงลวง ในระดับสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,615 ฟุต ตั้งอยู่ในลักษณะเหมือนจะหล่นลงมาได้ตลอดเวลาแต่ก็ยังไม่หล่นลงมาถือว่าเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ ชาวบ้านเชื่อกันว่าถ้าใครได้มานมัสการ พระธาตุอินทร์แขวน ครบ 3 ครั้งจะทำให้มีแต่ความสุขความเจริญขอพรสิ่งใดก็จะสมความปรารถนา

  1. เทพทันใจ(นัตโบโบยี)

สถานที่สุดท้ายที่เราจะนำเสนอเพื่อนๆในวันนี้คือเจดีย์โบตาทาวน์ ที่บรรจุพระเกศาธาตุของพระพุทธเจ้าที่พระสงฆ์อินเดีย 8 รูป อายุกว่า 2,000 ปี สถานที่แห่งนี้มีพระเทพทันใจ(นัตโบโบยี) นักท่องเที่ยวนิยมขอพร หากต้องการขอพร ให้นำดอกไม้ ผลไม้ โดยเฉพาะมะพร้าวอ่อน และกล้วย และให้นำเงินสกุลใดก็ได้ นำไปใส่มือของเทพทันใจ 2 ใบ เมื่อไหว้ขอพรแล้วดึกกลับมา 1 ใบ นำมาเก็บรักษาไว้ จากนั้นก็เอาหน้าผากไปแตะกับนิ้วชี้ของเทพทันใจ เพียงเท่านี้ท่านก็จะสมตามความปรารถนาที่ตั้งใจไว้ทุกประการ

Related Stories

Popular Categories